Pieniądze za odpady, duża kwota w grze.

Analizując budżet na rok 2020 napotkałem taką oto, niekoniecznie dla mnie zrozumiałą sytuację, którą chciałbym się podzielić. Chodzi mi o opłaty pobierane za śmieci. W naszym budżecie jest zaplanowane, że po odliczeniu kosztów związanych z wywozem i utylizacją odpadów, pozostaje na plusie kwota 985537,30 zł. Tyle zostaje w kasie nadpłaty z opłat od Mieszkańców za wywóz odpadów. Kwota ta została rozdysponowana na inne wydatki. I tu mam problem. Zastanawiam się, czy jest to zgodne z prawem, przeksięgowanie tych  pieniędzy na inne cele, nie związane z odbiorem odpadów komunalnych.

Sięgnąłem do ustawy z dnia 13 września 1996 – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w art. 6 h mówi „właściciele nieruchomości są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. W art. 6r ust. 2d ustawy wskazano, że w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób. Powyższe wskazuje, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi spotyka się ze swego rodzaju świadczeniem „ekwiwalentnym” ze strony gminy wobec osób je wnoszących, co jest prawnym uzasadnieniem jej funkcjonowania.

Jak wynika z art. 6r ust. 1aa ustawy, środki z dochodów budżetu gminy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być wykorzystane na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (SGOK). Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy, koszty funkcjonowania SGOK obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Co do zasady, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokrywać wszystkie potrzeby wydatkowe SGOK z art. 6r ust. 2. Z przepisu art. 6r ust. 1aa wynika zatem zasada bilansowania się między wysokością wpływów z opłaty i wydatkami na SGOK. Jest to zasada względna gdyż z nadwyżek środków można pokrywać również inne cele z art. 6r. Z dalszych przepisów art. 6r, wynika, że wydatki na SGOK mogą być niekiedy niższe od wpływów z opłat, pod warunkiem ponoszenia innych jeszcze wydatków związanych z zadaniami z ustawy. Dodatkowo bowiem przepis art. 6r ust. 2a ustawy,. dopuszcza, aby z pobranych opłat gmina mogła również pokrywać koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ponadto przepis art. 6r ust. 2b zezwala na ponoszenie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Gdyby się okazało, że część wpływów z opłat nie zostało w roku poprzednim wykorzystana, to poza wymogiem ogólnym poniesienia z nich w roku bieżącym wydatków na SGOK lub dodatkowych wydatków z art. 6r ust. 2a i 2b wspominanej ustawy, mogą być one wykorzystane także na pokrycie kosztów wyposażenia nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych – w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym na podstawie art. 6r ust. 2c ustawy.

Reasumując powyższe, wpływy roczne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą bilansować się z poziomem wydatków rocznych na SGOK z art. 6r ust. 1aa. W sytuacji zapewnienia należytego funkcjonowania SGOK istnieje obowiązek, aby z nadwyżek ponosić związane z gospodarką odpadami komunalnymi wydatki z art. 6r ust. 2a i 2b ustawy. Środki z opłat niewykorzystane w danym roku na ww. wydatki powinny wraz z opłatami roku następnego finansować SGOK, albo finansować dodatkowe cele z art. 6r ust. 2a i 2b, bądź być przeznaczone na szczególne wydatki z art. 6r ust. 2c.

Wydaje mi się więc, że w budżecie na 2020 rok powinna zostać zapisana nadwyżka w kwocie 985537,30, która powinna zostać przeniesiona na rok następny dla wykorzystania przez SGOK. Nie wiem, może się mylę, jednak nigdzie w wyżej wymienionej ustawie nie znalazłem przepisu mówiącego o tym, że można zaadoptować tę nadwyżkę na inne gminne cele. Skoro więc taka nadwyżka jest, to może warto się przyjrzeć kwotom, które Mieszkańcy płacą za śmieci. Może trzeba je tak policzyć, aby po zbilansowaniu, po stronie wpłat i rozchodów było zero? Postaram się jeszcze w kilku miejscach potwierdzić moje spostrzeżenia i informować moich Czytelników o moich ustaleniach. Może ten artykuł to będzie jakiś zalążek dobrych informacji dla Mieszkańców naszej Gminy. Zainteresowanych odsyłam do zapisów ustawy, znajdującej się pod linkiem:

Subscribe
Powiadom o
guest
36 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marcinek

Ja to bym sie bał dać im WOŚP organizować

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

Dziękujemy za te informacje i czekamy na dalsze wyniki analizy pseudo-budżetu

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

Ku pamięci:
”Zwycięstwo w 1 turze utwierdza w przekonaniu, że mieszkańcy chcą zmian, bo są już zmęczeni starym system. Gratulacje!
4 listopada ponownie pójdziemy do urn i dokonamy już tylko formalności. Jestem przekonana, że tworzy się nowa historia tego miasta ” – Specjalistka od promocji

...

Panie Marku, bardzo dziękujemy za tą informację. To bardzo ciekawa sprawa… Może ta nadwyżka pójdzie na jakiś inny cel, ale niezależnie od tego jaki to cel, to mieszkańcy mają obowiązek być poinformowani, dlatego naprawdę doceniamy to, co Pan dla nas robi.

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

Ku pamięci,cytat z kampani wyborczej Pani Burmistrz:
”.Jak mściwym i zakłamanym trzeba być,by opowiadać brednie,że w przypadku objęcia stanowiska Burmistrza żaden bezrobotny przez najbliże pięć lat nie dostanie pracy,że zwolnię tych,co mają pracę,że pozamykam szkoły,czy stołówki szkolne?

Po raz drugi i mam nadzieję ostatni wyjaśniam,że rozpowiadane informacje to kłamstwa i pomówienia.Miałam nadzieję,że niektórych moich przeciwników stać na kulturalną kampanię.Jak widać zamiast kulturalnej,uprawiają tą najgorszą i ohydną-brudną.”

Gabi

Jakie wyposażenie gmina zapewnia komplet pamiętników do segregacji nas mieszkańców obciazono kwota 800zl i placi się procentowo do wspolnot z udziałem gminy

Krystyna

Oj panie Marku i cozes pan narobil. A bylo tak pięknie zbilansowane.

Jasia

Trzeba obniżyć śmieci jest strasznie drogo

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

Pani Burmistrz,prosimy o podanie jednego osiągnięcia,jednej inwestycji lub jednej z Pani obietnic wyborczych które udało sie Pani zrealizować w ciągu tych 12-tu miesięcy i był to Pani autorski projekt.Takie osiągniecie które byłoby niemożliwe do zrealizowania gdyby Burmistrzem był Pan Stępniak.

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

Zdaję sobie sprawę ze tego posta nie zobaczymy na AntyCiekawostkach,dlatego MY odpowiemy za Panią:

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

1.Żywa Ulica

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

2.Regał na znicze

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

3.Kino pod gwiazdami (zamiast rozbudowy domu kultury)

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

4.Pomalowanie do połowy ogrodzenia przy Gimnazjum

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

5.Utworzenie etatu Specjalista od Promocji Gminy (MIĘDZYNARODOWEJ !!! )

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

6.Zmiana godzin pracy Burmistrza z 7:00 -15:00 na 8:15 – 15:00

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

8. Uwolnienie parkingu pod Urzędem i koperta przy Biedronce

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

9. Kładka na Rudzie za 50 000 zł

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

10.Utworzenie strony AntyCiekawostki o Białej

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

11.Gminne dożynki w Drygałach

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

12.Wskrzeszenie Czynu Społecznego

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

13.Głos Biznesu

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

14.Spotkanie z mieszkańcami Białej Piskiej w asyście Policji

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

15.Rekordowa liczba zatrudnień osób z poza Białej Piskiej

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

16.Wprowadzenie do języka codziennego zwrotów:MAMY TO, A PAMIĘTACIE PAŃSTWO, DA SIĘ .

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

17.Spotkania- konsultacje społeczne z własnym elektoratem

Mieszkanka

To tak jak był za PZPR a może by zrobili akcję sprzątamy podwórka i by radna na tym skorzystała bo biedna nie ma czasu ani jej mąż

Mieszkanka

Ja bym dożynek nie dodawała bo to mieszkańcy za swoje pieniądze zrobili stoiska a na resztę były pieniądze z zewnątrz nie od włodarzy

Referendum w sprawie odwołania Burmistrza

Chodzi o zmianę miejsca organizacji Dozynek

Mieszkanka

Przed ustaleniem stawki jeden z radnych proponował pozostanie przy stawce 9zł to przewodniczący nie wyraził zgody bo nie można narażać gminy na straty a teraz jest nadwyżka i co z nią zrobią może przeznaczy ją na promowanie gminy?proponuje obniżyć składkę do poprzedniej

Referendum w sprawie odwołania burmistrza

Arcy ciekawa propozycja ukazała się na stronie Anty aby odwołać wszystkich radnych,rozpisać nowe wybory na radnych i moze wtedy nowi radni nie utrudniali by sprawować włądzę Pani Burmistrz. Ja mam lepszą propozycję: stwórzcie sobie stanowisko Burmistrza Myszek i tam rozpiszcie sobie wybory i stwórzcie 15 etatów specjalistów od promocji.Przynajmniej skończą się kolejki do toalety w Urzędzie Miejskim Biała Piska

Jasia

Teź bym chciała jechać do Hiszpanii

Miejscowy

W innych miastach gdzie jest segregscja śmieci worki zabezpiecza urząd. Zbirający śmieci pozostawiają worki na zamianę.
Pamiętam post na stronie urzędu fetujący załatwienie sprawy segregacji śmieci. A tu ząg znowu wykiwano wyborców i ściągnięto z nas kasę tylko gdzie się ona podzisła?
Pamie Marku proszę pilnować w naszym interesie tej sprawy. Jesteśmy z Panem.

Stasia

Strach boski co nas czeka

Patriota

Z tego co Pan Marek napisał jasno wynika że my mieszkańcy za dużo płacimy za śmieci!!! Stawki zostały źle wliczone i wyszła nadwyżka prawie milion z naszych pieniędzy. Proponuję proste rozwiązanie. Po pierwsze natychmiast obniżyć tą tak wysoką stawkę. A po drugie nadwyżkę oddać nam mieszkańcom. Nie powinniśmy przez następne 3 lub 4 miesiące płacić za śmieci! To są nasze pieniądze. To my je wpłacilismy! To nie żadna nadwyżka którą pani burmistrz będzie rozdysponowywac na swoje zachcianki. Oddajcie nam Nasze Pieniądze!!!!

Katarzyna

Ależ poplecznikom Pani B przeszkadza strona pana Marka. Utworzyć coś „ANTY” I tam opluwać to oznaka strachu przed poznawaniem przez nas mieszkańców prawdy . I jeszcze brak moralnej odwagi aby się podpisac a podawać sie nagminnie i uporczywie za mieszkańców. Kim się pani Burmistrz otoczyła. Faktycznie wybory są potrzebne …. rok Dobrobytu już państwu Chyba wystarczy….

36
0
Would love your thoughts, please comment.x